Voor verwijzers

U kunt als huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist of eerstelijns psycholoog uw cliënten verwijzen voor

  • diagnostiek
  • behandeling
  • second opinion
  • behandeladvies

Ik behandel kinderen en jongeren vanaf 12 jaar en (jong)volwassenen. Voor verwijzing van kinderen en jongeren adviseer ik u naar de pagina vergoeding en kosten. In verband met de transitie jeugdzorg hebben er zich veel veranderingen voorgedaan in het zorglandschap en vindt de financiering niet langer plaats via de zorgverzekeraar, maar via de gemeente waar het kind woont.

Contra-indicaties: acute crisis, psychose, excessief drankgebruik en excessief drugsgebruik.

Second opinions en diagnostiek worden zoveel mogelijk voorrang behandeld. Verder bied ik supervisie voor psychologen gezinstherapeuten die in opleiding zijn.

Voor bedrijven gelden aangepaste afspraken en tarieven.