(Sloep)Coaching en supervisie

Naast reguliere coachings- en supervisiegesprekken biedt de praktijk vanaf het voorjaar tot aan het najaar de mogelijkheid tot sloep coaching.

(Sloep)coaching

Panta rhei is een bekende uitspraak van de Griekse filosoof Heraclitus. Het betekent alles stroomt of alles is in beweging. Hiermee wordt verwezen naar de gedachte van Heraclitus dat alles in deze wereld steeds in verandering is: “Men kan niet tweemaal in dezelfde rivier stappen, want het is steeds weer vers water dat u tegemoet stroomt.”

Water en alles wat daarop, daaromheen of daarin plaatsvindt, wordt vaak in verband gebracht met levenswijsheden vervat in uitdrukkingen. Denk bijvoorbeeld aan uitdrukkingen als “tegen de stroom in gaan, in het diepe springen, boven water komen en leven als een vis in het water”. Maar ook aan “ in iemands kielzog varen, er kan maar één kapitein op het schip staan, je eigen weg varen, en terug aan het roer gaan staan”. Leenen Klinische Psychologie en Psychotherapie biedt de unieke mogelijkheid tot coaching bij de bron van al die levenswijsheden.

(Sloep)coaching gebeurt op en nabij het water waarbij je in de buitenlucht en rust van het water de wereld van een nieuwe kant kan zien. Op het water lukt het makkelijker om afstand te nemen van je dagelijkse beslommeringen. Je geniet van de rust en ruimte op het water en komt daardoor makkelijker tot nieuwe inzichten en perspectieven die je kunnen helpen bij de koers die je wil varen.

Sloep coaching en supervisie wordt individueel zowel als voor kleine groepen (maximaal 8 deelnemers) aangeboden.

Sloepcoaching vormt een creatieve en persoonlijke start voor kleine teams en bedrijven om de basis te leggen voor het ontwikkelen van nieuwe concepten en bedrijfsstrategieën. Voor Sloep Coaching gelden aparte tarieven afhankelijk van de duur en groepsgrootte van het het te doorlopen traject.

Supervisie & Leertherapie

Naast (sloep)coaching is de praktijk ook een opleidingspraktijk waar supervisie en leertherapie kan worden genoten. Ik ben erkend en geregistreerd supervisor en leertherapeut voor de NVP, NVRG en het NIP-K&J. Collega’s in opleiding tot GZ-psycholoog, Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut en Psychiater alsmede collega’s die de systeemtherapieopleiding of de NIP-K&J opleiding volgen, kunnen in de praktijk terecht voor supervisie en leertherapie.

Belastingdienst

De kosten voor coaching kunnen in het kader van scholing een aftrekpost zijn bij uw belastingaangifte. Het doel van de coaching moet dan gericht zijn op “op verandering van positie of op het op peil houden/verbeteren van kennis en vaardigheden die u nodig heeft voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid”. Vraag bij de belastingdienst na of dit voor u het geval is.

UWV

Wanneer u een uitkering ontvangt, kunt u bij het UWV informeren naar de beschikbaarheid van een budget voor coaching ten behoeve van herstel en reïntegratie.

Werkgever

Werkgevers hebben vaak een budget voor coaching beschikbaar. Bijvoorbeeld in het kader van loopbaanontwikkeling, competentieontwikkeling en preventie van ziekteverzuim.

Ondernemers

De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers een aftrekpost zijn voor de belastingaangifte (als bedrijfskosten).