Over mij en mijn werkwijze

Opleidingen

 • Omgangskunde
 • Psychologie (Universiteit van Utrecht)
 • Gezins- en partnerrelatietherapie (Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie)
 • Gezondheidszorgpsycholoog (RINO Amsterdam)
 • K&J Psycholoog (NIP)
 • Klinisch psycholoog en psychotherapeut (RINO Groep Utrecht)
 • Affect Fobie Therapeut (RINO Groep Utrect)

Naast deze opleidingen heb ik veel cursussen op het gebied van alternatieve psychotherapieën zoals Gestalttherapie, bio-energetica, psychosynthese en andere relevante cursussen gedaan zoals EMDR bij Ad de Jong en Erik ten Broeke en veel hechtingsgerichte cursussen waaronder bijvoorbeeld Diadic Developmental Psychotherapy bij Daniel Hughes, Attachement Based Family Therapy bij Guy Diamond en Suzanne Levy en Emotional Focused Family Therapy bij James Furrow en Gail Palmer. Ook heb ik de basisscholing polyvagaaltherapie bij Deb Dana gevolgd en het de opleiding narratieve psychotherapie bij Jan Olthof.

Tot slot heb ik veel geleerd van wijlen dr. Marc Nevejan, die bekend stond om zijn creatieve en veelzijdige werkwijze.

Werkervaring

Ik heb uitgebreide werkervaring in de geestelijke gezondheidszorg, zowel klinisch als poliklinisch. Ook heb ik een aantal jaren in de crisisdienst gewerkt. Verder heb ik bijna tien jaar als medisch psycholoog en psychotherapeut in het Ziekenhuis gewerkt. Dit zowel op de PAAZ als bij de Medische Psychologie en de afdeling kindergeneeskunde. Tot slot geef ik les over gezinstherapie in het postdoctoraal onderwijs (RINO Groep).

Hoe ik werk

Samen kiezen we de behandeling die het beste aansluit bij je problemen en je situatie. Voor de één werkt gedragstherapie goed, bij een ander is misschien gezinstherapie nodig of een ander soort therapie. Ook kan de werkwijze veranderen gedurende het therapieproces en /of de fase van therapie. Naast de gesprekken in de praktijk kies ik in onderling overleg soms voor een andere setting. Zo ga ik geregeld een stuk wandelen met mensen, of spreken we met elkaar op de boot. Indien nodig kan ik je in overleg met je huisarts verwijzen voor een psychiatrisch / medicatie consult bij een psychiater.

Problemen staan nooit los van de mensen om je heen en je geschiedenis. Daarom ben ik ook geïnteresseerd in je omgeving en je persoonlijke verhaal. We gaan werken aan een nieuw verhaal en een nieuwe betekenisverlening, waarbij je klachten in een nieuw perspectief worden geplaatst. Taal is daarbij belangrijk. Taal is immers de bril waardoor je naar de werkelijkheid kijkt:

Taal heeft een normerende kant: ze creëert wat goed of slecht wordt gevonden. Hiermee wordt een claim gelegd op wat waar is. Taal kent ook een expressieve kant: woorden, houdingen en bewegingen krijgen in relatie met anderen betekenis. Taal heeft in de derde plaats een creërend effect. Het gaat hier om het verwoorden van nieuwe, specifieke en unieke ervaringen. Dit maakt deze ervaring betekenisvol , waardoor zij de basis kunnen vormen voor nieuwe verhalen (Habekotté, 2008). 

Procedure van aanmelding

Verwijzing

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de therapie door de zorgverzekeraar is het noodzakelijk dat je een verwijsbrief van je huisarts hebt voordat de therapie start.

In de verwijsbrief van de huisarts dienen de volgende gegevens te zijn vermeld:

datum van verwijzing van vóór het eerste intakegesprek
AGB-zorgverlenerscode van de huisarts
verwijzing naar Gespecialiseerde GGZ
vermoeden van een DSM-IV diagnose
handtekening huisarts

Aanmelding en aanmeldformulier

Na aanmelding maken we een afspraak voor intake, en ontvang je een mail van me met het aanmeldformulier alsmede een formulier met de spelregels e voorwaarden van de praktijk. Je neemt het ingevulde en getekende aanmeldformulier samen met de verwijsbrief van de huisarts mee naar ons eerste intakegesprek.

Intakegesprek

Het begin van de behandeling start met een intakefase waarin ik samen met jou je klachten en hulpvraag gegevens over het leven in het hier en nu en je achtergrond in kaart breng en vast leg in een elektronische patiëntendossier. Ook zal je hier een aantal digitale vragenlijsten voor dienen in te vullen via een beveiligd online testplatform (Embloom) waarvoor je inloggegevens van me ontvangt via de mail. Ik zal mijn visie met je delen en bespreken of er nog verder onderzoek nodig is. Op basis daarvan maak ik een eerste diagnostische beschrijving en stel ik samen met je een behandelplan en overeenkomst op die we samen tekenen. De intake is onderdeel van het behandelproces. We evalueren dit proces op zijn minst 1 maal per jaar waarbij diagnose en/of behandeldoelen kunnen worden bijgesteld. Na intake stuur ik per brief en met toestemming van jou een korte samenvatting van de het onderzoek en het behandelbeleid naar je huisarts.

Na de intake en het opstellen van de behandelovereenkomst open ik een diagnose behandelcombinatie (DBC) binnen het elektronische patiëntendossier waarin ik onder andere de tijd en verrichtingen van behandeling administratief vastleg. Een DBC heeft een looptijd van maximaal een jaar waarna de rekening hiervan wordt opgemaakt.

Afronding behandeling en ROM meting

Bij de start en het afsluiten van iedere behandeling vraag ik je tevens een vragenlijst in te vullen om het effect van de behandeling te meten, de zogeheten Routine Outcome Monitoring (ROM). Deze kun je eveneens via het online testplatform invullen. Tevens vraag ik je bij afronding van de behandeling om een korte evaluatie van mijn functioneren als therapeut. Na het afronden van je behandeling of het verlengen van de behandeling na een jaar, informeer ik wederom en enkel met jouw toestemming kort schriftelijk de huisarts over het verloop en resultaat van je behandeling. Zolang er nog geen strikte geheimhouding van gegevens gegarandeerd kan worden lever ik niets aan bij het DBC Informatie Systeem (DIS). Het DIS-portaal is een landelijk informatiesysteem waar cliëntgegevens en behandelinformatie anoniem verzameld worden om de kosten en kwaliteit van de zorg in kaart te brengen.  De ROM is nu onderdeel van je persoonlijk dossier.

Aandachtsgebieden

Mijn aandachtsgebieden voor diagnostiek en behandeling zijn:

 • Psychiatrie
 • Neurologie
 • Medische psychologie
 • Gezinsproblematiek / ouder-kind problematiek