Opleidingen

  • afgestudeerd als psycholoog (Universiteit van Utrecht)

  • opleiding tot gezins- en partnerrelatietherapeut (Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie)

  • opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (RINO Amsterdam)

  • opleiding tot klinisch psycholoog en psychotherapeut (RINO Groep Utrecht)

Ik heb ook een registratie voor kinder- en jeugdpsycholoog.
Verder heb ik de opleiding omgangskunde gevolgd, cursussen op het gebied van alternatieve psychotherapieën zoals gestalttherapie, bio-energetica en psychosynthese en andere relevante cursussen binnen mijn werkgebied zoals EMDR.

Ik heb veel geleerd van wijlen dr. Marc Nevejan, die bekend stond om zijn creatieve en veelzijdige werkwijze.

Werkervaring

Ik heb uitgebreide werkervaring in de geestelijke gezondheidszorg, zowel klinisch als poliklinisch. Ook heb ik een aantal jaren in de crisisdienst gewerkt. Verder heb ik bijna tien jaar als medisch psycholoog en psychotherapeut in het Ziekenhuis gewerkt. Dit zowel op de PAAZ als bij de Medische Psychologie en de afdeling kindergeneeskunde. Tot slot geef ik les over gezinstherapie in het postdoctoraal onderwijs (RINO Groep).

Hoe ik werk

Samen kiezen we de behandeling die het beste aansluit bij je problemen en je situatie. Voor de één werkt gedragstherapie goed, bij een ander is misschien gezinstherapie nodig of een ander soort therapie. Ook kan de werkwijze veranderen gedurende het therapieproces. Naast de gesprekken in de praktijk kies ik in onderling overleg soms voor een andere setting. Zo ga ik geregeld een stuk wandelen met mensen, of spreken we met elkaar op de boot. Ik werk samen met een vrijgevestigd psychiater en kan je indien nodig verwijzen voor een psychiatrisch / medicatie consult.

Problemen staan nooit los van de mensen om je heen en je geschiedenis. Daarom ben ik ook geïnteresseerd in je omgeving en je persoonlijke verhaal. We gaan werken aan een nieuw verhaal en een nieuwe betekenisverlening, waarbij je klachten in een nieuw perspectief worden geplaatst. Taal is daarbij belangrijk. Taal is immers de bril waardoor je naar de werkelijkheid kijkt:

Taal heeft een normerende kant: ze creëert wat goed of slecht wordt gevonden. Hiermee wordt een claim gelegd op wat waar is. Taal kent ook een expressieve kant: woorden, houdingen en bewegingen krijgen in relatie met anderen betekenis. Taal heeft in de derde plaats een creërend effect. Het gaat hier om het verwoorden van nieuwe, specifieke en unieke ervaringen. Dit maakt deze ervaring betekenisvol , waardoor zij de basis kunnen vormen voor nieuwe verhalen (Habekotté, 2008). 

Aandachtsgebieden

Mijn aandachtsgebieden voor diagnostiek en behandeling zijn:

  • Psychiatrie

  • Neurologie

  • Medische psychologie

  • Gezinsproblematiek / ouder-kind problematiek