Vergoeding en kosten

Sinds 1 januari 2008 zijn klinisch psychologische zorg en psychotherapie opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Om je behandeling vergoed te krijgen, is een doorverwijzing van de huisarts, bedrijfarts, bureau Jeugdzorg of andere medisch specialist nodig. Als je een verwijsbrief voor specialistische GGz hebt, kun je een afspraak maken. Kijk eenvoudig via Independer.nl of je bij mij terecht kunt zonder bijbetalen.

Voor 2023 heb ik met de volgende verzekerings­maatschappijen contracten afgesloten

 • VGZ zorginkoop: verzekeringscombinatie VGZ, Aevitae, MVJP, Bewuzt, VGZ, IZA, IZZ, Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht, Univé, ZEKUR, Univé, UMC, Zorgzaam verzekerd.
 • Zilveren Kruis zorginkoop: Avéro Achmea, de Friesland zorgverzekeraar, IAK, Interpolis, Zilveren Kruis Achmea, FBTO, Aevitae.
 • CZ zorginkoop: CZ zorgverzekeringen, Ohra zorgverzekerignen, Nationale Nederlanden.
 • ONVZ: ONVZ,
  VvAA zorgverzekering, Jaaah.
 • Menzis zorginkoop: Menzis zorgverzekeraar NV, Anderszorg NV.

 Zorg voor een restitutiepolis om je behandeling toch vergoed te krijgen!

Heb je een restitutiepolis bij één van de zorgverzekeraars zoals Stad Holland waarmee ik geen contract heb? Mail me dan omdat je mogelijk (ver)snel(d) in behandeling kunt!

Let op!! Verschillende verzekeringen bieden budgetpolissen die de behandeling niet volledig vergoeden.

Als cliënt blijf je altijd zelf verantwoordelijk voor de financiering van je zorg. Zoek het tevoren dus goed uit om niet later met hoge kosten te komen zitten. Een budgetpolis klinkt aantrekkelijk gezien de lage premie, maar is dat vaak niet!

Geen contract met je zorgverzekeraar?

Ben je verzekerd bij een verzekeraar waarmee ik geen contract heb afgesloten, dan kun je toch bij mij in behandeling. In het geval je een naturapolis hebt, dien je een deel zelf te betalen. Meestal ligt dat tussen de 20% en 25%. In het geval je een restitutiepolis hebt, wordt alles vergoed.

De natura basispolis is de goedkoopste basispolis. De verzekeraar maakt het je gemakkelijk door belangrijke zaken voor u te regelen: de keuze van psychologen en de afhandeling van de declaraties. Hier heeft u dus geen omkijken naar.

Deze polis heeft echter grenzen. Het systeem werkt namelijk alleen als je naar psychologen gaat die door de verzekeraar zijn gecontracteerd. Dat hoeven dus geen psychologen bij jou in de buurt te zijn. Als een verzekeraar in zijn vergoedingenoverzicht spreekt van 100% vergoeding voor psychologische zorg, dan geldt dit uitsluitend voor gecontracteerde psychologen. De verzekeraars zijn hier vaak niet duidelijk over. Ga je naar een psycholoog die werkt op basis van restitutie (bijvoorbeeld een (gedeeltelijk) contractvrije psycholoog die je zelf de rekening stuurt), dan hebt je altijd recht op een vergoeding. Maar meestal geeft de verzekeraar je dan een lagere vergoeding (75%-80%) dan wanneer je je houdt aan het lijstje van door de verzekeraar gecontracteerde psychologen. Verzekerden met een naturapolis die toch liever hun eigen psycholoog kiezen of door hun huisarts naar een contractvrije psycholoog zijn verwezen, kunnen dus voor eigen kosten komen te staan. Deze variëren van 100 tot 1000-n euro per behandeling; zie de tarieven voor de verschillende SGGz behandelingen.

De restitutie basispolis is bij de meeste verzekeraars enkele euro’s per maand duurder dan de naturapolis. Deze polis biedt je volledige vergoeding ongeacht naar welke psycholoog (al dan niet gecontracteerd) je gaat, ervan uitgaand dat de psycholoog zich houdt aan de wettelijk vastgestelde tarieven natuurlijk.

Daarnaast is er een combipolis. Een restitutiepolis die toch niet alles restitueert. De informatie van verzekeraars over dit soort polissen is vaak moeilijk te doorgronden. Het vergt regelmatig veel zoek- en denkwerk om er achter te komen of u met een naturapolis, een restitutiepolis of een combipolis te maken heeft. Sommige verzekeraars zeggen marktconform te vergoeden maar hoe hoog marktconform is blijkt later anders te liggen. Zo is een goedkope polis met de naam ‘gemakpolis’ waarschijnlijk een naturapolis. En is een duurdere polis met de naam ‘eigenkeuzepolis’ waarschijnlijk een restitutiepolis.

Tarieven

Ook zonder verwijzing kun je bij mij terecht. Je betaalt de behandeling dan zelf.

 • Een individueel consult kost € 130,00 (45 minuten).excl. BTW.
 • Een consult voor twee of meer personen kost € 200,00 (90 minuten) excl. BTW.
 • Voor consulten in de avond reken ik € 15 extra.
 • Supervisies kosten € 120,00 (45 minuten).

Partnerrelatietherapie / gezinstherapie, indien er van geen andere problemen sprake is en er geen andere diagnose is gesteld dan partnerrelatie- of gezinsproblemen, is sinds medio 2016 niet langer vrijgesteld van BTW. Voor niet nagekomen afspraken wordt een tarief van € 70,00 gerekend.

Betalingswoorwaarden

Ontvangen facturen dienen binnen twee weken na factuurdatum overgemaakt te worden op rekeningnummer NL85 TRIO 0197 6632 65 tnv. Leenen Klinische Psychologie en Psychotherapie  ovv. factuurnummer en datum.

Per 1 januari 2015 wordt de zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar niet meer vergoed door de zorgverzekeraar, maar door de gemeenten. Dit in het kader van de transitie jeugdzorg. Omdat deze veranderingen te veelomvattend zijn voor de praktijk, biedt de praktijk geen gecontracteerde zorg meer voor kinderen en jongeren. Mocht je toch willen dat je kind bij mij in zorg komt, neemt dan contact op met mij of met je gemeente om te kijken naar de mogelijkheden / alternatieven voor zorg en financiering.

Sinds 1 januari 2008 zijn klinisch psychologische zorg en psychotherapie opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Om je behandeling vergoed te krijgen, is een doorverwijzing van de huisarts, bedrijfarts, bureau Jeugdzorg of andere medisch specialist nodig. Als je een verwijsbrief voor specialistische GGz hebt, kun je een afspraak maken. Kijk eenvoudig via Independer.nl of je bij mij terecht kunt zonder bijbetalen.